đào tạo nghiệp vụ Khóa học

Lọc theo danh mục

Lọc bởi

Giảng viên

  Ngôn ngữ

   Thời lượng

   Chúng tôi thấy 1 khóa học có sẵn cho bạn
   Xem
   Miễn phí

   Webinar: Cách sử dụng công cụ lập kế hoạch Business Model Canvas (đào tạo nghiệp vụ sản phẩm mới)

   1 Bài học
   1.2 giờ
   Người bắt đầu

   Trong thời điểm các doanh nghiệp, người kinh doanh cần …

   Những gì bạn sẽ học
   Hệ thống hóa kiến thức nền tảng
   Lượm nhặt những điều tinh hoa và ứng dụng vào công việc kinh doanh
   Nâng cao nội lực bản thân, up level
   Biết cách truyền cảm hứng tạo ra một đội nhóm vững mạnh