xây dựng group Zalo Khóa học

Lọc bởi

Giảng viên

  Ngôn ngữ

   Thời lượng

   Chúng tôi thấy 1 khóa học có sẵn cho bạn
   Xem
   Miễn phí

   Webinar: Bí Quyết Xây Dựng Cộng Đồng (Những Tư Duy Tâm Đắc)

   1 Bài học
   1.7 giờ
   Người bắt đầu

   Xây dựng cộng đồng online có ý nghĩa vô cùng …

   Những gì bạn sẽ học
   Giới Thiệu & Các Case Study trong hoạt động xây cộng đồng
   Lợi ích của việc xây cộng đồng
   TƯ DUY TÂM ĐẮC (với hoạt động xây dựng cộng đồng)
   Quy trình và các bước xây dựng cộng đồng
   Hiểu thuật toán, hành vi người dùng trên mỗi nền tảng
   Ý tưởng, gợi ý xây dựng cộng đồng
   Loại bỏ rào cản